DANH HIỆU THI ĐUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM QUA

  • PDF.
  • In
  • Email

1.Tập thể đơn vị Trường THPT Phú Nhuận  : đã được tặng thưởng :

* Huân Chương Lao Động hạng Ba  :  QĐ số 505/QĐ-CTN ngày 28/ 4/2010

* Bằng Khen Thủ tướng Chính phủ  :  QĐ số 1241/QĐ-TTg ngày 19/ 9/2006

* Bằng Khen UBND Thành phố :

- QĐ số  5321/QĐ-UBND ngày 17/10/2005 - QĐ số 5231/QĐ-UBND ngày 15/11/2006
- QĐ số  4968/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 - QĐ số 4822/QĐ-UBND ngày 20/ 10/ 2009

* Bằng Khen UBND Thành phố 2 năm học 2005-2006 và 2006-2007 :  QĐ số 2247/QĐ-UBND ngày 23/ 5/2007

* Cờ Đơn Vị Xuất sắc UBND T.Phố  QĐ số 3702/QĐ-UBND ngày 14/ 8/2009    

2. Công Đoàn : Xuất sắc Vững mạnh

* Bằng khen Công Đoàn Giáo dục Việt Nam

- QĐ 604/QĐ-KT-CĐGD ngày 22/8/06 - QĐ 104/QĐ-KT-CĐGD ngày 20/3/07 - QĐ 299/QĐ-KT-CĐGD ngày 16/7/09

* Bằng khen LĐ.LĐ Thành phố

- QĐ số  58/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 14/06/04 - QĐ số 151/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 17/08/04 
- QĐ số  34/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 03/03/05 - QĐ số 139/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 137/08/07

3. Đoàn Thanh niên Cộng Sản : Xuất sắc Vững mạnh

* Bằng Khen TW Đoàn

- QĐ số  239/QĐ-TƯ-ĐTN ngày 10/3/06 - QĐ số  555/QĐ-TƯ-ĐTN ngày 16/8/06
- QĐ số 57/QĐ-TƯ-ĐTN ngày 16/01/0 - QĐ số 310/QĐ-TƯ-ĐTN ngày 17/6/08 -QĐ số  332/QĐ-TƯ-ĐTN ngày 04/8/09

* Bằng khen Thành Đoàn

-QĐ số 5199/KT-TĐ ngày 19/10/04 - QĐ số 184/QĐKT-TĐ ngày 8/11/05 - QĐ số 117/QĐ KT-TĐ ngày 10/4/08