Kỹ thuật
Máy tiện
Thứ ba, 30 Tháng 11 2010 09:50 - Viết bởi Administrator
Máy tiện 
 
Máy tiện CNC
Thứ ba, 30 Tháng 11 2010 09:50 - Viết bởi Administrator
Máy tiện CNC
 
Tiện bậc
Thứ ba, 30 Tháng 11 2010 09:50 - Viết bởi Administrator
Máy tiện bậc
 
Khuôn đúc
Thứ ba, 30 Tháng 11 2010 09:50 - Viết bởi Administrator
Các bạn xem cách làm khuôn đuc ra sao nhé
 
Máy tiện
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2010 09:24 - Viết bởi Administrator
Các bạn xem máy tiện hoạt động như thế nào nhé